Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: (18) 443-36-09 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019

Uroczysty charakter miała inauguracja nowego roku szkolnego w naszej szkole. Na początek prowadząca uroczystość przewodnicząca szkoły, Natalia Wójcik,powitała licznie zgromadzonych w sali rodziców, dzieci, dyrekcję oraz nauczycieli. Następnie wspólnie odśpiewany został hymn narodowy, po którym chwilą ciszy i skupienia oddano cześć ofiarom II wojny światowej w 79 rocznicę jej wybuchu.