Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: (18) 443-36-09 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Komunikaty

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Swietlica Szkolna dla zapisanych dzieci po zajęciach szkolnych do godziny 16:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła w dni pracy otwarta od 7:00 - 16:05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powołany w 1992 roku Fundusz Stypendialny im. Braci Potoczków wspiera naukę zdolnej młodzieży. Jego celem jest również promowanie młodych talentów, uczniów twórczych, pragnących robić więcej i wiedzieć więcej dla własnego rozwoju i doskonalenia się. Na stypendium mogą liczyć przede wszystkim uczniowie oraz studenci z najlepszą średnią ocen. Do przyznania stypendium brane jest również po uwagę kryterium dochodu przypadającego na każdego członka w rodzinie, a także dodatkowe osiągnięcia i zaangażowanie w pracach społecznych oraz wolontariacie. Dodatkowe stypendia mogą otrzymać laureaci konkursów współorganizowanych przez Fundacją Sądecką oraz Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”. Młodzież pobierająca stypendium ma przez to też pewne zobowiązania. Jednym z podstawowych warunków przyznawania stypendium jest udział w wolontariacie.

> Pismo Przewodnie Fundusz Stypendialny - Chełmiec <

> Regulamin <

> Wniosek <