Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: (18) 443-36-09 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Plan lekcji

Plan Lekcji Rok Szkolny 2018/2019

* zajęcia nieobowiązkowe

0 1 2 3 4 5 6 7 8
mgr Wójcik mgr Jeż mgr Kaczor mgr Gilewicz mgr Szumacher mgr Duda mgr Bodziony mgr Mazur mgr Wcześny
Poniedziałek
1 X j. angielski religia k. zint. matematyka j. angielski muzyka biologia j. niemiecki
2 X religia j. angielski k. zint. w-fiz muzyka matematyka j. niemiecki biologia
3 X k. zint. w-fiz religia j. polski matematyka j. polski muzyka j. angielski
4 X k. zint. k. zint. k. zint. muzyka j. polski j. angielski j. polski w-fiz
5 X k. art. k. zint. e. muz. j. angielski religia zaj. tech. plastyka j. polski
6           w-fiz religia j. angielski w. o s.
7               w-fiz w. o s.
8                  
Wtorek
1 j. angielski k. zint. w-fiz k. zint. przyroda historia matematyka chemia j. polski
2 X w-fiz k. zint. k. zint. j. angielski matematyka przyroda j. polski chemia
3 X k. zint. k. zint. w-fiz matematyka geografia j. polski historia fizyka
4 X k. zint. k. zint. k. zint. j. polski j. angielski historia fizyka matematyka
5 religia e. muz. e. muz. j. angielski w-fiz j. polski religia matematyka historia
6         g. wych.     inf. dz./w-fiz chł inf. dz./w-fiz chł
7               w- fiz chł. w-fiz. chł
              *k. j. ang 13:25 *k. j. ang 13:25 *k. j. ang 13:25
Środa
1 X religia j. angielski k. zint. plastyka plastyka j. angielski biologia j. niemiecki
2 X j. angielski religia k. zint. j. angielski biologia plastyka j. niemiecki e. bezp.
3 X k. zint. k. zint. e. plastyczna j. polski matematyka j. polski j. angielski g. wych
4 X k. zint. k. zint. religia w-fiz j. polski matematyka matematyka j. polski
5 X       religia informatyka w-fiz geografia matematyka
6           technika z. komp. religia w-fiz
7           k. mat*   g. wych religia
8               wych-fiz - 7:10  
Czwartek
1 X k. zint. w-fiz. k. zint. matematyka religia przyroda j. angielski matematyka
2 X k. zint. k. zint. k. zint. religia matematyka j. polski matematyka j. angielski
3 X k. zint. k. zint. k. zint. technika j. polski j. angielski fizyka j. polski
4 religia w-fiz k. zint. k. zint. j. polski historia matematyka religia fizyka
5 X e. plast. e. plast. ed. inf. przyroda w-fiz matematyka j. polski historia
6 X       wdż wdż g. wych geografia religia
7             w-fiz k. mat. 7:10* d. zaw
Piątek
1 X k. zint. k. zint. k. zint. informatyka w. fiz historia j. polski geografia
2 X k. zint. k. zint. j. angielski historia w-fiz przyroda j. polski chemia
3 X w-fiz ed. inf. w-fiz j. polski j. angielski w-fiz chemia j. polski
4 X ed. inf k. art. w-fiz matematyka j. polski w-fiz historia matematyka
5 X       w-fiz g. wych. j. polski matematyka j. angielski
6             j. polski inf.ch./w-fiz dz. inf.ch./w-fiz dz.
7               w-fiz dz. w-fiz dz.
                  wdż - 7:10
              *k. j. ang 13:25 *k. j. ang 13:25 *k. j. ang 13:25