Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Rok szkolny 2016/17

Projekt ochrony przeciwpożarowej „Bezpieczny Dom”

18 listopada 2016 r. oddział przedszkolny naszej szkoły z wychowawczynią p. D. Wójcik uczestniczył w Projekcie ochrony przeciwpożarowej „Bezpieczny Dom” na sali Edukacyjnej „OGNIK” w KM PSP Nowy Sącz

 

 

 

 

„Bezpieczny Dom” jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczególności do dzieci  i młodzieży szkolnej realizowanym wspólnie przez Państwową Straż Pożarną i PZU. Projekt „Bezpieczny Dom” jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu PZU. Ma służyć efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Jego celem jest skuteczne i aktywne propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacji zagrożenia pożarem. Program składa się z części teoretycznej i praktycznej. W pierwszej kolejności omawiane są sytuacje, w których może pojawić się ogień oraz sposoby zachowania w takich okolicznościach. Dla przykładu w mieszkaniu jest kuchenka z symulatorem płomieni. Strażacy będą uczyć, co może się stać przy niewłaściwym użytkowaniu urządzenia. W łazience zamontowano piecyk gazowy - strażacy wytłumaczą, kiedy staje się on groźny dla zdrowia, dlaczego należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń oraz specjalistyczne czujki. Wszystkie pokazy będą bezpieczne dla dzieci Jednocześnie do dyspozycji uczniów oddana zostaje Sala Edukacyjna OGNIK, powstała  w ramach programu rządowego projektu „Bezpieczna +” .Uczestnicy szkolenia wchodząc do Sali mogą uzupełnić i wykorzystać zdobytą wcześniej wiedzę. Dzieci dowiedzą się jak w przypadku zagrożenia zaalarmować służby. Służyć temu będą ćwiczenia praktyczne. Zapoznają się z posługiwaniem informacjami zawartymi w znakach ewakuacyjnych. Szkolenie będzie obejmowało również elementy pierwszej pomocy przedmedycznej, obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego oraz praktyczną naukę poruszania się w zadymionych pomieszczeniach. Uczestnicy przećwiczą także prawidłową ewakuację z miejsca objętego dużym zadymieniem. Większemu zaangażowaniu uczniów podczas zajęć będą służyć zakładane przez nich strażackie stroje, które stanowią wyposażenie „Bezpiecznego Domu”. Program szkoleń będzie wzbogacany o tematy dotyczące sezonowych zagrożeń: wypalania traw, bezpiecznego pobytu nad wodą, tlenku węgla, paleniu ognisk w lesie, zamarzniętych akwenów.

Dziękujemy p. Sławomirowi Wójsowi za pomoc, dzięki Jego zaangażowaniu nasze dzieci mogły wziąć udział w tego typu zajęciach.