Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Rok Szkolny 2019/2020

ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W DNIACH 16-17-18 CZERWCA 2020 ROKU:

ORGANIZACJA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
W DNIACH 16-17-18 CZERWCA 2020 ROKU


1. Każdego dnia zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.45 (obowiązują zasłonięte usta i nos, na rękach rękawiczki lateksowe). Uczniowie będą wpuszczani do budynku szkoły wejściem głównym, następnie skierowani będą do wyznaczonych sal, w których napiszą egzaminy (przed egzaminem oraz po egzaminie wszystkich zdających obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego, tj. nie mniej niż 2 metry odległości od innych osób). Każdy uczeń przynosi obowiązkowo w pierwszym dniu egzaminu wypełnioną i podpisaną przez rodzica kwalifikacyjną ankietę epidemiologiczną (do pobrania ze szkolnej strony internetowej: zakładka …lub w poniedziałek u wychowawcy na konsultacjach). Każdego dnia przed egzaminem każdemu uczniowi zostanie zmierzona temperatura ciała.
2. Każdego dnia zdający przychodzą na egzamin ubrani na galowo.
3. Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą długopis (+zapasowy) piszący wyłącznie na czarno, na matematykę dodatkowo linijkę. Bez ołówka.
4. Zdający powinni korzystać z przyborów wyłącznie własnych (nie pożyczać od innych osób, ani też innym osobom nie pożyczać). Zdający, którzy zapomną o przyniesieniu własnych przyborów, będą mogli skorzystać z zapasowych przyborów szkolnych po dezynfekcji.
5. Uwaga! Zdający nie mogą przynosić ze sobą w dniach egzaminu telefonów komórkowych ani innych zbędnych rzeczy. W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa szkoła nie może odbierać od uczniów na czas egzaminu w depozyt telefonów komórkowych lub innych rzeczy na egzaminie zbędnych.
6. Każdego dnia zdający przynoszą ze sobą wodę do picia (mała plastikowa butelka). Szkoła nie może zapewnić uczniom wody do picia.
7. Każdego dnia po każdym egzaminie uczniowie opuszczają szkołę pojedynczo (wracają do swoich domów), nie mogą gromadzić się w grupy zarówno przed egzaminem, jak i po nim. Wrażeniami po egzaminie powinni podzielić się z kolegami i koleżankami korzystając z dostępnych im elektronicznych komunikatorów.

DROGI ÓSMOKLASISTO, DROGA ÓSMOKLASISTKO,
w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa, jak również wytycznymi Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej do organizacji egzaminów zewnętrznych w sesji 2020, w tym egzaminu ósmoklasisty powinieneś/powinnaś wiedzieć i pamiętać, że:
o na egzamin możesz przyjść wyłącznie jako osoba zdrowa, tj. bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
o nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam/sama jesteś objęty(a) kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych;
o Twój rodzic/prawny opiekun nie może wejść w dniach egzaminu na teren szkoły, (z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się);
o na egzaminy nie powinieneś/nie powinnaś wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
o na egzaminie jesteś zobowiązany(a) do korzystania z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla itd. Nie możesz pożyczać przyborów od innych zdających.
o nie otrzymasz w szkole wody do picia; na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą, którą umieszczasz pod ławką;
o czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, jesteś zobowiązany(a) zachować odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mieć zakryte usta i nos;
o na teren szkoły możesz wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku, jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką);
o podczas pisania egzaminu (kiedy przebywasz w sali egzaminacyjnej) możesz mieć odkryte usta i nos;
o jesteś zobowiązany(a) zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do Ciebie nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie; wychodzisz do toalety; kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej;
o jeśli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa maseczką, możesz wówczas nosić przyłbicę;
o z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego powinieneś (powinnaś) unikać dołączania do innych zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu;
o wrażeniami po egzaminie dziel się z innymi zdającymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, bezwzględnie unikaj spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły;
o możesz opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończyłeś/aś pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli skończyłeś/aś pracę z arkuszem egzaminacyjnym) nie opuszczasz sali egzaminacyjnej;
o nie możesz opuścić sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi);
o zawsze pamiętaj o przestrzeganiu szkolnej procedury postępowania na wypadek wystąpienia COVID-19, w tym o regularnym myciu oraz dezynfekowaniu rąk.
Ponadto dochowasz tradycji szkoły, jeśli na egzamin przyjdziesz ubrany(a) w strój galowy (stanowi o tym Statut Szkoły);
Powodzenia!

Oświadczenie o alergii: >> Pobierz <<