Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Aktualności

Komunikat Dyrektora Szkoły

Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo, w związku z nauczaniem hybrydowym w klasach I-III SP, które obowiązuje od 26 kwietnia 2021r. do 2 maja 2021r. pragnę poinformować, iż na ten czas wprowadzam nową organizację pracy szkoły. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I – III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Biorąc pod uwagę konkretną liczbę uczniów w naszej szkole w klasach I-III - dokonałem ustalenia  organizacji nowej organizacji pracy w tych klasach od dnia 26 maja br...... (czytaj dalej)

 

 

Organizacja zajęć w klasach I - III  w pierwszym tygodniu nauki hybrydowej;

Klasa   I     Dnia   26 kwietnia br. i 29 kwietnia br. - nauka stacjonarna w szkole, a  w dni 27 -28  i 30 kwietnia br.- nauka zdalna

Klasa   II      Dnia   27 kwietnia br. i 30  kwietnia br. - nauka stacjonarna w szkole,  a w dni    26 kwietnia br. i 28-29 kwietnia br. - nauka zdalna.

Klasa   III      Dnia 28  kwietnia br. - nauka stacjonarna w szkole, a w dni 26-27 i 29-30 kwietnia br. - nauka zdalna.

Jednocześnie informuję, że   w  przypadku  przedłużenia   hybrydy  w kolejny tygodniu   -kolejność odbywania zajęć w szkole przez klasy zostanie zachowana. 

 

Klasy I – III SP odbywają naukę zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 

Klasy  IV – VIII – nauka zdalna  

Świetlica - czynna według planu.

Oddział przedszkolny  – nauka stacjonarna - według planu;                          

 

 

Z  poważaniem

dyrektor  szkoły

mgr Jerzy Rogalski