Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Rok Szkolny 2019/2020

Komunikat dyrektora szkoły w sprawie zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 będzie miało w tym roku inną formę niż zwykle:

25 czerwca br. tj.  czwartek o godz. 9 - najmłodsze dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy: ukończenia Oddziału Przedszkolnego, a najmłodsi- ukończenia zerówki oraz  wszyscy ukończenia nauki religii. Wszystkie dzieci otrzymają też  nagrody książkowe.

26 czerwca br. tj. w piątek o godz. 8 - Msza św. w kościele w Chomranicach - dojazd, udział i powrót- indywidualnie - wyłącznie pod opieką rodzica. Spotkania z wychowawcami klas na sali gimnastycznej, a  tam - rozdanie świadectw  i wręczenie nagród- wg porządku ...

                                                                        

9.00-9.30 - klasa 1                                                                                                                                         

9.45-10. 15 - klasa 2                                                                                                                        

10.30 -11.00 - klasa 3

11.15 -11.45 - klasa 4                                                                                                                                      

12.00 - 12.30  - klasa 5                                                                                                                                      

12.45 - 13.15  - klasa 6                                                                                                                                         

13.30 - 14.00 - klasa 7                                                                                                                                      

14.30 -15.15 -  klasa 8  (w tym krótkie pożegnanie klasy 8; spotkanie z udziałem dyrektora)                                                                                                                                              

Wszystkie nagrody książkowe ufundowała tradycyjnie rada rodziców.

Zasady bezpieczeństwa:

  1. Wejście do szkoły wyłącznie w maseczce lub osłonie.
  2. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu ze szkoły.
  3. Każdy z uczniów kieruje się bezpośrednio na salę gimnastyczną i zajmuje wolne miejsce na krześle; po zakończeniu spotkania kieruje się do wyjścia.  
  4. Zaczynamy spotkania punktualnie, wychodzimy pojedynczo.  
  5.  Unikamy gromadzenia się, podawania ręki, stale pamiętamy o dystansie.
  6. Uczeń nie potwierdza odbioru świadectwa. Wykona to za ucznia wychowawca.
  7. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą w ten dzień odebrać świadectwa lub nie chcą wziąć udział w tych spotkaniach - będą mogli odbierać je w czasie wakacji  w sekretariacie.
  8. Wszystkie inne sprawy  uczniowskie będzie można załatwić w szkole już od najbliższego poniedziałku.

Bardzo proszę o zastosowanie się do podanych ograniczeń.                                                                                     

Są one koniecznie w warunkach stale trwającej pandemii,  a ich  celem jest ochrona naszego życia i zdrowia.   

Ponadto dyrektor szkoły dokona zamknięcia roku szkolnego  za pośrednictwem szkolnej strony www .

 

dyrektor szkoły mgr Jerzy Rogalski