Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Plan lekcji

Plan Lekcji obowiązujący od 3 października 2022

 

 

 

OP

mgr D. Wójcik

Klasa 1

mgr A. Gawlik

Klasa 2

mgr D. Jeż

Klasa 3

mgr M. Kaczor

Klasa 4

mgr J. Rogalski

Klasa 5

mgr N. Nowak

Klasa 6

mgr T. Mazur

Klasa 7

mgr A. Wcześny

Klasa 8

mgr D. Szumacher


P

O

N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

0

             

Mat.

18

1

X

WF

16

EWS

3

EWS

4

Mat.

19

Mat.

19

Biologia

15

Mat.

18

Religia

17

2

X

Ed. Muz.

16

EWS

3

EWS

4

Inf.

15

G. Wych.

20

Religia

19

J. ang

18

Biologia

17

3

X/R

EWS

16

Ed. Inf.

15

EWS

4

J. Polski

19

Biologia

20

Muzyka

3

G. wych.

18

Mat.

17

4

X

EWS

16

Religa

3

Ed. Inf.

15

Technika

19

J. Polski

20

WF

6

Muzyka

18

J. ang.

17

5

X

Religia

16

J. ang.

3

J. ang.

4

Muzyka

19

Muzyka

20

WF

6

Biologia

18

J. Polski

17

6

                 

WF

6

J. Polski

18

Inf.

15

7

                     

WF-dz

6

WF-dz

6

8

                     

WF-dz

6

WF-dz

6

 

 

Świetlica  6:45 - 7:45, 12:40 - 16:00

 

 

W
T
O
R
E
K

0

                           

1

X

EWS

16

WF

6

EWS

4

Religa

19

J. Polski

20

Inf

15

J. Polski

18

J. ang.

17

2

WF

16

EWS

3

EWS

4

J. ang.

19

Geografia

20

J. Polski

15

Historia

18

J. Polski

17

3

EWS

16

EWS

3

EWS

4

Przyr.

19

Religia

20

J. Polski

15

J. ang.

18

Historia

17

4

X

EWS

16

Ed.muz.

3

Religia

4

Plastyka

19

Plastyka

19

J. ang.

15

Fizyka

18

Geografia

17

5

X

           

J. Polski

19

J. Polski

19

Religia

15

Chemia

18

Mat.

17

6

             

WF

6

   

Łam.

15

Religia

18

Mat.

15

7

                     

WF-ch

6

WF-ch

6

8

                     

WF-ch

6

WF-ch

6

 

 

Świetlica  6:45 - 7:45, 11:30 - 16:00

 

 

Ś

R
O
D
A

0

                 

WDŻ

20

       

1

X

EWS

16

EWS

3

Religia

4

WF

19

Inf.

15

J. ang

18

Chemia

17

2

X/R

EWS

16

WF

3

J. ang.

4

J. ang

19

J. ang

19

Geografia

15

Biologia

18

EDB

17

3

EWS

16

Religia

3

EWS

4

J. Polski

19

WF

6

J. ang.

15

Geografia

18

Fizyka

17

4

X/JA

EWS

16

EWS

3

EWS

4

Przyr.

15

J. Polski

20

Plastyka

15

J. niem.

18

J. Polski

17

5

X

K. Art.

16

Ed. plast.

3

EWS

4

Mat.

19

J. ang

20

WF

15

J. niem.

18

g. wych

17

6

                 

Mat.

20

Mat.

15

J. polski

18

J. niem.

17

7

                     

Mat.

15

J. polski

18

J. niem

17

8

                         

 

 

Świetlica  6:45 - 7:45, 12:40 - 16:00

 

 

C
Z
W
A
R
T
E
K

0

                             

1

X

Ed. Plast.

16

WF

3

EWS

4

Religia

19

Historia

20

     

 

Mat.

17

2

X

J. Ang.

16

EWS

3

EWS

4

Historia

19

Mat.

20

   

Plastyka

18

Religia

17

3

Ed. Inf.

16

EWS

3

EWS

4

Mat.

19

J. Polski

20

WF

6

Religia

18

J. ang.

17

4

X

Religia

16

EWS

3

WF

6

J. Polski

19

J. Ang,

20

Historia

18

Inf.

15

Fizyka

17

5

X

           

J. ang.

19

Religia

20

J. Polski

15

Chemia

18

WOS

17

6

             

WF

6

WF

6

G. Wych

15

Fizyka

18

WOS

17

7

                     

Mat.

15

WF-dz

18

WF-dz

17

8

                     

Mat.

15

WF-dz

18

WF-dz

17

 

 

Świetlica  6:45 - 7:45, 11:30 - 16:00

 

 

P

I

Ą

T

E

K

0

                         

Mat. 

18 

1

X

WF

16

EWS

3

EWS

4

Mat.

19

(k)Geogr.

20

   

Mat.

18

Historia

17

2

X/JA

EWS

16

EWS

3

EWS

4

(k) Przyr.

19

Mat.

20

J. ang.

 15

Historia

18

Chemia

17

3

EWS

16

EWS

3

EWS

4

G. Wych.

19

Historia

20

J. polski

15

Fizyka

18

J. Polski

17

4

X

EWS

16

J. Ang.

3

EWS-b

4

J. Polski

19

Technika

20

Historia

15

Geografia

18

J. Polski

17

5

X

J. Ang.

16

k. art.

 

EWS-b

4

WF

6

WF

20

Technika

15

J. Polski

18

J. ang

17

6

                     

J. polski

15

WF-ch

18

WF-ch

17

7

                     

Łamig.

15

WF-ch

18

WF-ch

17

8

                                 

 

 

Świetlica  6:45-7:45, 12:40-16:00