Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Kochanym Babciom i Dziadkom składamy najgorętsze życzenia

„ Babcia i dziadziuś Pana Jezusa żyli  z Nim  w  ziemi świętej 

Lecz  o ich życiu   wiemy niewiele  -  w niebie powiedzą nam więcej…

Patrząc  na naszą Babcię  Kochaną i na Dziadziusia patrząc 

Można  przypuszczać,  że Go kochali, że Go kochali  tak  bardzo ….”

 

Kochanym Babciom i Dziadkom składamy  najgorętsze życzenia i dedykujemy Im nasze szkolne jasełka  i tańce  - Zobacz…

 Dzieci  klas młodszych  z wychowawcami

Autorzy projektu:  mgr Dorota Wójcik i siostra Anna Kmieć.  

 

 

 

"Uczyć bawiąc" /Ignacy Krasicki/

Uczniowie klasy 7 mieli za zadanie wykonać lapbooki z lektury "Opowieść wigilijna". Było mnóstwo zabawy i ciekawych pomysłów, a przy okazji powtórzyliśmy treść lektury.

 

Informacje dyrektora szkoły …

Drodzy  Rodzice i Opiekunowie !

Od 10 stycznia br. tj. od poniedziałku wracamy do pracy stacjonarnej.

Wszystkie zajęcia zgodnie  z planem.

14 stycznia br. tj. w piątek – zakończenie I okresu nauki.    

Przypominam o konieczności  przestrzegania reżimu sanitarnego. 

Od 17  do 28 stycznia br. – ferie zimowe.

Jerzy Rogalski

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Komunikat dla rodziców i opiekunów prawnych ...

Klęczany, dnia 16 grudnia 2021 r. 

Zmiany w organizacji pracy szkoły w dniach

od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Klęczanach informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza nową organizację pracy szkoły tj. 

1. Oddział przedszkolny – nauka stacjonarna - według planu.

2. Świetlica szkolna  przed lekcjami  od 6.45 i po zajęciach do 15.40. 

3. Dla dzieci z klas I-III, który rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki w tych dniach szkoła zorganizuje opiekę świetlicową i zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem  kształcenia na odległość w szkole. Informacja rodzica do dyrekcji przez e-dziennik. 

4.  Klasy I – VIII – nauka zdalna - według planu od 20 grudnia do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.

5. Dzień 6 stycznia 2022 r.- święto; dzień 7 stycznia  2022 r.-  to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole.

6. Obiad na stołówce szkolnej  w te dni bez zmian o 11.30.  

7.Wszystkie zajęcia dydaktyczne I-VIII prowadzone są na Teamsie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

8. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła artystyczne w I-III i koła przedmiotowe IV-VIII odbywają się na Teamsie w czasie określonym  szkolnym planem. 

9. Szczegółowe zasady realizacji nauczania zdalnego znajdują się w Regulaminie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Klęczanach.

10. Z  Regulaminem nauki zdalnej zostaną zapoznani wszyscy rodzice i nauczyciele przez e-dziennik

11. Szkoła pracuje  od 6.45- 15.45. W wigilię tj. 24 grudnia br. - szkoła zamknięta.  

 

dyrektor szkoły

mgr Jerzy Rogalski 

 

Uroki Jesieni - Podsumowanie

UWAGA...ZNAMY JUZ WYNIKI KONKURSU ,,UROKI JESIENI"

Nagrody otrzymują:
1. Aleksandra Cieslikowska klasa 1
2. Angelika Sarota klasa 2
3. Bartosz Jędrzejak 
 
Gratulujemy!!
Zdjęcia wygranych w dalszej części arykułu: