Nasza strona korzysta z ciasteczek. Używamy ciasteczek w różnych celach: do zbierania anonimowych statystyk. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: 18 548 04 10 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Komunikat dla rodziców i opiekunów prawnych ...

Klęczany, dnia 16 grudnia 2021 r. 

Zmiany w organizacji pracy szkoły w dniach

od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

 

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Klęczanach informuje, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły wprowadza nową organizację pracy szkoły tj. 

1. Oddział przedszkolny – nauka stacjonarna - według planu.

2. Świetlica szkolna  przed lekcjami  od 6.45 i po zajęciach do 15.40. 

3. Dla dzieci z klas I-III, który rodzice nie są  w stanie zapewnić opieki w tych dniach szkoła zorganizuje opiekę świetlicową i zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem  kształcenia na odległość w szkole. Informacja rodzica do dyrekcji przez e-dziennik. 

4.  Klasy I – VIII – nauka zdalna - według planu od 20 grudnia do 22 grudnia 2021 r. oraz od 3 stycznia do 5 stycznia 2022 r.

5. Dzień 6 stycznia 2022 r.- święto; dzień 7 stycznia  2022 r.-  to dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w naszej szkole.

6. Obiad na stołówce szkolnej  w te dni bez zmian o 11.30.  

7.Wszystkie zajęcia dydaktyczne I-VIII prowadzone są na Teamsie zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć zamieszczonym w dzienniku elektronicznym.

8. Zespoły dydaktyczno-wyrównawcze, logopedia, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koła artystyczne w I-III i koła przedmiotowe IV-VIII odbywają się na Teamsie w czasie określonym  szkolnym planem. 

9. Szczegółowe zasady realizacji nauczania zdalnego znajdują się w Regulaminie organizacji nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Wł. Broniewskiego w Klęczanach.

10. Z  Regulaminem nauki zdalnej zostaną zapoznani wszyscy rodzice i nauczyciele przez e-dziennik

11. Szkoła pracuje  od 6.45- 15.45. W wigilię tj. 24 grudnia br. - szkoła zamknięta.  

 

dyrektor szkoły

mgr Jerzy Rogalski 

 

Uroki Jesieni - Podsumowanie

UWAGA...ZNAMY JUZ WYNIKI KONKURSU ,,UROKI JESIENI"

Nagrody otrzymują:
1. Aleksandra Cieslikowska klasa 1
2. Angelika Sarota klasa 2
3. Bartosz Jędrzejak 
 
Gratulujemy!!
Zdjęcia wygranych w dalszej części arykułu:

Stan wojenny w Polsce – 40 rocznica

 HISTORIA POLSKI 

CZASY PRL 

Stan wojenny w Polsce – 40 rocznica  

PAMIĘTAMY !!!

Dzisiaj upływa 40 rocznica wprowadzenia w Polsce Sanu wojennego, który trwał formalnie w latach 1981 – 1983r.  Został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. Oficjalnie wprowadził je generał Wojciech Jaruzelski ówczesny przywódca Polski Rzeczpospolitej Ludowej. 

GMINNY FESTIWAL POETÓW - PIOSENKARZY XX WIEKU „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA” - I MIEJSCE NASZEJ UCZENNICY

9 grudnia 2021 roku w Szkole Podstawowej w Trzetrzewinie został rozstrzygnięty VI Gminny Festiwal Poetów Piosenkarzy XX wieku „Ocalić od zapomnienia”. VI edycja festiwalu poświęcona była twórczości Jonasza Kofty - poety, dramaturga, satyryka i piosenkarza. Składał się z dwóch etapów: konkursu plastycznego - ilustracji do piosenki Jonasza Kofty „Pamiętajcie o ogrodach” oraz części artystycznej, w której uczestnicy prezentowali wybrane przez siebie utwory artysty.

Zachowaj Trzeźwy Umysł - 21 edycja

W dniu 29 listopada b.r. na sali posiedzeń w ASTRO CENTRUM Chełmiec odbyło się podsumowanie  Kampanii profilaktycznej Zachowaj Trzeźwy Umysł - 21 edycja. Gmina Chełmiec po raz kolejny przystąpiła do tej kampanii społecznej organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z siedzibą w Poznaniu pod patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Zielona Szkoła na Mazurach

ZIELONA SZKOŁA NA MAZURACH
Uprzejmie Państwa informujemy, że uczniowie naszej szkoły, wspólnie z uczniami szkoły z Marcinkowic, mają możliwość uczestniczenia w „Zielonej Szkole” na Mazurach w miesiącu czerwcu 2022 r.

Termin od 03.06.2022 r. (wyjazd w późnych godzinach wieczornych) do 12.06.2022 r. (powrót rano).

Koszt pobytu (7 noclegów) z pełnym wyżywieniem (3 posiłki) wraz z przejazdem, wycieczkami, biletami wstępu i ubezpieczeniem wynosi 1200 zł

Termin złożenia w sekretariacie lub u wychowawcy oświadczenia wraz z zaliczką w wysokości 100 zł upływa z dniem 22.12.2021r.